Home      Program KTT      Diploma In Information Technology

PROGRAM TIMUR KOLEJ TEKNOLOGI

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

PENGENALAN

Program ini ditawarkan kepada pelajar yang memperoleh 3 kredit dalam peperiksaan SPM mereka. Graduan dalam program ini boleh berfungsi sebagai pegawai sistem maklumat, penganalisis sistem dan pengaturcara komputer. Mereka juga boleh meneruskan pengajian ke peringkat ijazah di universiti tempatan atau swasta.

 

SYARAT KEMASUKAN

SPM dengan TIGA (3) kredit termasuk Matematik

Atau lulus program Sijil Sains Komputer atau Sijil / Pra Diploma atau bersamaan dengan mana-mana institusi pengajian tinggi awam / swasta.

ATAU Mendapatkan sijil dari mana-mana Politeknik / Intitut Kemahiran MARA (IKM) dalam mana-mana bidang atau dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

DAN mesti lulus Bahasa Melayu (atau Bahasa Melayu kertas Julai).

 

STRUKTUR PROGRAM

3 tahun atau 6 semester.

 

BIDANG KEWANGAN & PENDIDIKAN

Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN)

 

PROSPEK KERJAYA

Pemaju Permainan Komputer

Penjual Komputer / Pemasar

Jurutera Sistem Komputer

Pereka Multimedia

Pentadbir rangkaian

Pemrogram

Pekerja kerajaan

Jurutera perisian

Pegawai Teknikal