Home      Program KTT      Diploma In Finance And Banking

PROGRAM TIMUR KOLEJ TEKNOLOGI

 

DIPLOMA DALAM KEWANGAN DAN PERBANKAN

Diploma Kewangan dan Perbankan telah dibangunkan khusus untuk menghasilkan graduan berkelayakan tinggi dalam bidang kewangan dan perbankan. Lulusan DFB boleh menggunakan kepakaran mereka untuk membangunkan negara kita dengan ketinggian yang lebih tinggi.

 

PROSPEK KARIR

Diploma dalam bidang Kewangan dan Perbankan (DFB) boleh melanjutkan pengajian mereka dengan mengambil program ijazah dalam Kewangan dan Perbankan di universiti awam yang diiktiraf oleh kerajaan dan MQA. Diploma Lepasan Kewangan dan Perbankan boleh menjadi pegawai bank, penganalisis, juruaudit, pegawai kewangan dan lain-lain.

 

KEPERLUAN ENTRY:

1) SPM dengan TIGA (3) Kredit mana-mana subjek dan Lulus Matematik

 

2) Atau Lulus Sijil Sains Komputer / Sijil dalam program Pentadbiran Perniagaan

 

3) Atau Sijil / Pra Diploma atau bersamaan dengan mana-mana institusi pengajian tinggi awam / swasta.

 

4) Atau Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

a) Lulus SPM dengan minimum 1 Kredit; DAN

b) Ambil program diploma dalam bidang yang sama; DAN

c) Jika perlu, PPT harus menyediakan program penyambungan sebagai program pengukuhan untuk pelajar dari sektor kemahiran / teknikal ke sektor akademik.

 

5) Program Sijil Komuniti dengan tempoh dua tahun dengan sejumlah 60 kredit kredit siswazah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

a) Lulus SPM dengan minimum 1 Kredit; DAN

b) Ambil program diploma dalam bidang yang sama; DAN

c) Jika perlu, PPT harus menyediakan program penyambungan sebagai program pengukuhan untuk pelajar dari sektor kemahiran / teknikal ke sektor akademik.

 

6) ATAU kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 

 

STRUKTUR PROGRAM

3 tahun atau 6 semester.

 

SUMBER PEMBIAYAAN

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).

 

SUBJEK

Matematik Perniagaan

Perakaunan Syarikat

Undang-undang perniagaan

Mikroekonomi

Perbankan Asas

Kewangan Asas

Perkhidmatan Kewangan

Advance Financial

Pengurusan strategik

Kelakuan Organisasi