Home      Kerjasama UTM      Diploma In Computer Science (Multimedia)

PROGRAM KOLABORASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 

DIPLOMA SAINS KOMPUTER  (MULTIMEDIA) 

PENGENALAN 

Program yang ditawarkan untuk memenuhi keperluan industri untuk meningkatkan kepakaran teknikal dan profesional dalam bidang pengkomputeran multimedia. Program ini ditawarkan kepada pelajar yang memperoleh sekurang-kurangnya 3 kredit (termasuk kredit dalam Matematik) dalam SPM. Program ini membolehkan mereka untuk mempelajari sistem perisian khusus untuk pengeluaran multimedia, gabungan Internet dan multimedia, latihan secara langsung dalam teknologi pengeluaran audio dan video dan animasi komputer. 

SYARAT KEMASUKAN 

Kemasukan dengan Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) 

Lulus SPM / SPMV dengan 3 kredit termasuk: 

Bahasa Melayu 
Matematik 

Mana-mana 1 mata pelajaran lain 

STRUKTUR PROGRAM 

3 tahun atau 6 semester. 

INTAKE 
25 JUN 2018
3 DECEMBER 2018

BIDANG KEWANGAN & PENDIDIKAN 

Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN) 

PROSPEK KERJAYA 

Pemprogram Animator Web / Pereka Grafik 
Pemaju Web 
Penolong Penolong Multimedia 
Pembantu Sokongan Teknikal 
Penolong Pentadbir Pangkalan Data 
Pentadbir Sistem 
Penolong Penolong Jurutera Rangkaian 
Penolong Pengurus Projek

YURAN PENGAJIAN
RM 18,000.00

YURAN PENDAFTARAN 1*
RM 800.00
*yuran pendaftaran semester berikutnya dinyatakan berasingan