Home      Program KTT      Diploma In Business Management

PROGRAM TIMUR KOLEJ TEKNOLOGI

 

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

 

PENGENALAN

Diploma Pengurusan Perniagaan direka bentuk untuk menghasilkan graduan perniagaan dan pengurusan. Program ini ditawarkan kepada pelajar yang memperolehi minimum 3 kredit dalam peperiksaan SPM mereka. Para graduan akan menyumbang sebagai pekerja profesional dan menggunakan kemahiran mereka untuk pembangunan negara. Para graduan juga berkhidmat di sektor kerajaan dan swasta dengan pengawasan minimum. Mereka juga boleh meneruskan pengajian ke peringkat ijazah di universiti tempatan atau swasta.

 

SYARAT KEMASUKAN

SPM dengan TIGA (3) Kredit sebarang subjek dan Lulus Matematik

Atau Lulus Sijil Sains Komputer / Sijil dalam program Pentadbiran Perniagaan atau Sijil / Pra Diploma atau bersamaan dengan mana-mana institusi pengajian tinggi awam / swasta.

ATAU Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dengan Lulus SPM dengan minimum 1 Kredit dan Terus ke program yang sama.

ATAU Mendapatkan Sijil Kolej Komuniti dengan Lulus SPM dengan minimum 1 Kredit dan Terus ke program yang sama.

ATAU kelayakan lain yang disahkan oleh Kerajaan Malaysia

DAN mesti lulus Bahasa Melayu (atau Bahasa Melayu kertas Julai).

 

STRUKTUR PROGRAM

3 tahun atau 6 semester.

 

BIDANG KEWANGAN & PENDIDIKAN

Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN)

Yayasan Negeri

KWSP

Tertakluk kepada terma dan syarat.

 

PROSPEK KERJAYA

Diploma Pengurusan Perniagaan telah mendapat akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MAQ) pada April 2007 sehingga sekarang. Oleh itu graduan boleh melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda atau ijazah pertama di mana-mana universiti tempatan atau luar negeri.

 

Para siswazah boleh mengembangkan kerjaya mereka sebagai Pengurus Pembangunan Korporat, Pengurus Pemasaran, Pengurus Kewangan, Pengurus Sumber Manusia, Pengurus Pembangunan Perniagaan, Pengurus Operasi, Pengurus Syarikat dan Usahawan yang Berhasil.

nonicJ