Home      Program KTT      Certificate In Computer Science

KOLEJ TEKNOLOGI TIMUR - KTT

 

SIJIL SAINS KOMPUTER (SSK)

 

PENGENALAN

Matlamat utama program ini adalah untuk memastikan graduan SPM yang gagal dimasukkan ke dalam program Diploma atau mana-mana program Yayasan lain untuk meneruskan pengajian mereka dalam program sijil satu tahun dan dua bulan sebelum mereka layak melanjutkan pelajaran ke peringkat Diploma . Graduan juga boleh bekerja sebagai kerani, pembantu web lama pembantu, pembantu perisian pembantu, multimedia, rangkaian dan komputer lain yang berkaitan.

 

SYARAT KEMASUKAN

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan sekurang-kurangnya tiga (1) kredit (sebarang subjek) dan lulus Matematik

 

STRUKTUR PROGRAM

Satu Tahun dan Dua Bulan (4 semester)

 

BIDANG KEWANGAN & PENDIDIKAN

BDBK (Belajar Dahulu Bayar Kemudian)

 

PROSPEK KERJAYA

Kerani

Penolong pemaju web lama

Pembantu perisian pembangun

Multimedia

Rangkaian

Bidang lain yang berkaitan dengan komputer.